• Change country
  • Türkiye

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Deutschland
+49 7222 958-0
info@hauraton.com

HAURATON İzinleri

Genel inşaat izinleri

HAURATON kanaletleri sadece DIN EN 1433’a değil, bunun yanında çok daha katı kuralları olan Alman DIN V 19580’e uygunluk sertifikasına da sahiptir. CE işareti, harici denetim ve uygunluk belgesi, en yüksek teknik standartların göstergesidir. Endüstriyel alanda özel kullanım için, Su Kaynakları Yasasının 19. Maddesine göre suyu tehdit eden sıvıların depolandığı, doldurulduğu ve boşaltıldığı yerler-örneğin benzin istasyonları- için, Alman İnşaat Teknikleri Enstitüsünden verilen genel inşaat izni mevcuttur.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Deutschland
+49 7222 958-0
info@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy